Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Aflatoksiner

Disse toksiner dannes af Aspergillus flavus og Aspergillus parasiticus.

Smitteveje

Indtagelse af kontaminerede fødevarer, dvs. specielt korn, nødder, majs. 
Især i tropiske og subtropiske egne bliver foder og fødemidler let kontamineret med Aspergillus sp.

Toksisk dosis

LD50 afhænger af smittevejen:
Indtagelse: 2,71 mg/kg (rotte)
Inhalation: ikke oplyst
Injektion (i.v.): ikke oplyst


Små doser bliver akkumuleret ad åre og kan give leverskader.

Inkubationstid

Ved små doser tager det mange år.
Effekt ved store doser er ukendt, da det er meget sjældent, at man bliver udsat for større doser aflatoksin.

Sygdom

Symptomer

Massive gastrointestinale blødninger, abdominale smerter, lungeødem, akut leverskade, hjerneødem, gulsot og stor risiko for cancer på længere sigt.

Patogenese

Aflatoksiner er overvejende levertoksisk og kan forårsage hepatitis. I forsøgsdyr har det vist sig at være carcinogent.
Aflatoksiner reagerer med DNA efter at være blevet konverteret til en epoxid vha. cytochrome P450. Denne reagerer nu med guaninen i DNA og RNA, som fører til depurinering. Hovedeffekten er inhibering af protein- og DNA-syntesen i de mest aktive organer som leveren, tarmene og knoglemarven.

Dødelighed

Afhængig af dosis kan døden indtræffe efter længere tids udsættelse for stoffet.

Diagnose

Klinisk diagnose

Diagnosen er svær at stille pga. de mange generelle symptomer fælles med andre sygdomme.

Differentialdiagnose

Andre svampetoksinforgiftninger og hepatitis.

Laboratoriedetektion

Der bruges ofte HPLC til at måle indholdet af aflatoksiner. Dette bliver dog næsten udelukkende brugt til detektion af aflatoksiner i fødevarer. 
I mennesker bruges en teknik, hvor man måler AFB-guanin-nedbrydningsprodukt i urin. Dette kan dog kun måles i cirka 24 timer efter indtagelse af toksinet.

Behandling og forebyggelse

Behandling

Ved akut forgiftning kan store mængder aktivt kul indtages, hvis aflatoksinet er indtaget peroralt.
Kontrol af leverfunktion, dialyse og blodtransfusion, behandling af symptomer.

Forebyggelse

Indtagelse af antioxidanter som ellaginsyre og indol-3-carbinol kan have en beskyttende effekt.
Undgå indtagelse af svampeinficerede madvarer, specielt nødder og kornprodukter.

Isolation og dekontaminering

Isolation

Ikke relevant.

Dekontaminering

Koncentreret ammoniak og natriumbisulfit.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk