Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Conotoksiner

Conotoksiner er en kompleks gruppe af polypeptider på 12-40 aminosyrer, som er stabiliseret med disulfidbindinger. Toksinerne kan isoleres fra havsnegle af slægten Conus species. Der er over 50.000 forskellige conotoksiner og 500 forskellige Conus species. Conus species er kødædende havsnegle, der producerer toksinet for at lamme deres bytte, inden det bliver fortærret.

Smitteveje

Havsneglen Conus har en lang snabel med en hul harpunlignende tand for enden. Når havsneglen jager sit bytte, skyder den med snablen sin harpunlignende tand ind i byttet, hvorefter toksinet sprøjtes gennem tanden og ind i byttet. Byttet lammes og kan så fortærres af sneglen. Stikket kan penetrere handsker og dykkerdragt, hvilket er set, når dykkere har samlet konkylier i havet. De farligste lever i tropiske farvande.

Toksisk dosis

LD50 afhænger af smittevejen:
Administration ukendt: 10-100 µg/kg (mus)

Inkubationstid

Symptomerne på forgiftning indtræder inden for få minutter, afhængigt af hvilken art af Conus der er involveret.

Sygdom

Symptomer

Symptomerne kan være alvorlige smerter med tiltagende følelsesløshed. Alvorlige forgiftninger kan give muskellammelser og sløret syn, problemer med vejrtrækning og synkebesvær, til respiratorisk og kardiovaskulært kollaps.

Patogenese

α-conotoksinerne virker som kraftige nikotin-acetylcholin-antagonister, og µ-conotoksinerne blokerer natriumionkanalerne.

Dødelighed

Enkelte tilfælde af forgiftninger af mennesker med C. geographus har vist op til 70% dødelighed ubehandlet.

Diagnose

Klinisk diagnose

Stilles ud fra symptomer og sygehistorie.

Differentialdiagnose

Forgiftninger med andre toksiner fra havdyr, som fx tetrodotoksin.

Laboratoriedetektion 

Hurtigtest baseret på Cu-chelater hæftet på magnetiske beads og MALDI-TOF MS.

Behandling og forebyggelse

Behandling

Da toksinet lammer respirationssystemet er respiratorbehandling nødvendig, samt i øvrigt symptomatisk behandling.

Forebyggelse

Ingen vaccine eller antitoksin.

Isolation og dekontaminering

Isolation

Ikke relevant.

Dekontaminering

Glutaraldehyd og formaldehyd.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk