Opdateret 21.02.2018

 21. februar 2018 

Nyt om biosikring

Indberetning af lagerlister – 1. marts er sidste frist

Virksomheder inklusiv udlejere og forhandlere, der fører lagerlister over kontrolbelagte biologiske stoffer og/eller relateret materiale, har sidste frist for indberetning af lagerlister den 1. marts. Virksomheder der indberetter lagerlister hver 3. måned (Sikringstrin udvidet), har ligeledes sidste frist for indsendelse af lagerlister for det seneste kvartal den 1. marts. CBB vil efterfølgende behandle de indkomne indberetninger, og såfremt der er uoverensstemmelser eller andet i de indsendte opgørelser, vil de berørte virksomheder blive kontaktet.

Vær opmærksom på:

  • Toksiner under grænsemængderne skal ikke lagerføres og derfor heller ikke lagerindberettes
  • Kontrolbelagte forbrugsvarer i form af fermentorposer og filtreringskomponenter (fx moduler, elementer, kassetter, patroner eller plader) skal ikke lagerføres og således heller ikke indgå i lagerindberetningen
  • Lagerindberetning skal altid indeholde kopier af samtlige af årets lagerlister (men ikke længere en indberetningsblanket)
  • Den seneste lagerstatus skal være aktuel, dvs. tæt på indberetningsdatoen
  • Det er tilladelsesnummer - og ikke journalnummer - der skal udfyldes på lagerlisterne
  • Oplysninger om relateret materiale kan sendes digitalt, pr. mail eller med almindelig post. Link til digital indberetning nedenfor.
  • Oplysninger om kontrolbelagte biologiske stoffer kan sendes digitalt, pr. mail eller almindelig post, hvis der benyttes CBB-koder. Såfremt koderne ikke benyttes, skal indberetning og anden kommunikation vedrørende biologiske stoffer sendes via CBB´s digitale indberetning. Se link herunder.

Link til digital indberetning: https://www.biosikring.dk/selvbetjening/


Biosecurity Insight –  Nyt internationalt nyhedsbrev

Førsteudgaven af CBB's nyhedsbrev Biosecurity Insight er udgivet, og det næste udkommer i marts. Nyhedsbrevet er på engelsk, og dets formål er at styrke det globale netværk af fagfolk indenfor biosikring og bioberedskab ved at bidrage med fagligt solide og inspirerende nyheder om status og udvikling indenfor global biosikring og bioberedskab.

Hvis du er interesseret i nyheder om ansvarlig videnskab, den seneste udvikling og ”best practices” indenfor biosikring og bioberedskab, så tilmeld dig nyhedsbrevet ved at sende en mail til cbb@ssi.dk eller læs det her: Biosecurity Insight - Newsletter 1/2018


Øvrige nyheder

CBB’s årsrapport for 2017

CBB’s årsrapport for 2017 er udkommet. Rapporten er tilgængelig i en pdf-version og på biosikring.dk. Rapporten indeholder en beretning og en oversigt over CBB’s aktiviteter i årets løb, herunder tilsyn på virksomheder, undervisning og ikke-klassificerede publikationer.

Link til årsrapporten: https://www.biosikring.dk/697/


Kenyanske universiteter fører fortsat an i biosikring

I slutningen af januar blev der i Kenya afholdt workshops for 140 kenyanske universitetsstuderende og -medarbejdere. Temaet var hvad universiteter kan gøre for at styrke biosikring og ansvarlig videnskab. Workshopsene er blevet til i tæt samarbejde mellem CBB og det kenyanske undervisningsministerium.  Workshopsene har generet stor interesse, i Kenya og internationalt.

Links til artikler:
http://africasciencenews.org/biosecurity-experts-urge-universities-to-secure-biomaterials
http://www.jkuat.ac.ke/varsity-researchers-urged-secure-biomaterials-promote-stability/
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/16/c_136899938.htm

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk