Opdateret 09.10.2018

4. juli 2018   

Nyt om biosikring

 

Toksiner er en voksende trussel

I juni 2018 arresterede tysk politi i Köln en 29-årig mand, som sympatiserede med Islamisk Stat, og som øjensynlig var i færd med at forberede en terrorhandling. Manden havde blandt andet via hjemmesiden Amazon indkøbt 3150 castor-bønner, hvorfra 84.3 milligram af toksinet ricin var blevet udvundet.  Manden gjorde brug af en manual, som Islamisk Stat havde uploadet til internettet.

Sagen er ikke enestående. Tidligere i år blev en mandlig og en kvindelig islamisk fundamentalist idømt fængsel i Storbritannien for at have forberedt et terrorangreb med en bombe, der muligvis skulle anvendes sammen med ricin. Franske myndigheder arresterede i maj 2018 to islamiske fundamentalister, som havde anskaffet information om fremstilling af sprængstof og ricin med henblik på terror.

Ricin – og det beslægtede toksin abrin – indgår desuden i flere kriminelle sager, hvor folk har forsøgt at skade sig selv eller andre. I december 2017 blev en 70-årig pensionist arresteret i USA, fordi hun havde lavet ricin. I 2014 blev en 34-årig dansk statsborger idømt tre års fængsel, fordi vedkommende ulovligt havde indkøbt abrin via TOR-netværket. Formålet var tilsyneladende at gennemføre et mord på en ukrainsk statsborger. 

Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB) har i årevis undersøgt ricin og det beslægtede toksin abrin i forhold til muligheder for våbenfremstilling. CBB’s forsøg og afprøvninger viser, at det er muligt at gennemføre simple, men alligevel ødelæggende biologiske angreb med et lettilgængeligt toksin lavet i større mængder.

Ricin såvel som abrin er kontrolbelagt efter den danske biosikringslovgivning, og besiddelse kræver tilladelse fra CBB. Dette inkluderer bl.a. specifikke krav til opbevaring og håndtering. CBB følger udviklingen vedrørende forsøg på offensiv anvendelse af toksiner tæt og vil i nødvendigt omfang justere i biosikringskrav og oplyse relevante biosikringsansvarlige om evt. nødvendige tiltag. Skulle man få mistanke om ukontrolleret tilstedeværelse af ricin eller andre kontrolbelagte toksiner skal CBB’s vagthavende straks underrettes (tlf. 3268 8127).


Nyt bilag 1 til bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale

Bekendtgørelse nr. 496 af 18/05/2018 er trådt i kraft 1. juli 2018. Den ny bekendtgørelse er en ændring af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981 af 15/10/2009 med senere ændringer. Se den nye bekendtgørelse her: Bekendtgørelse nr. 496 af 18/05/2018

Ændringerne i bilag 1 er som følger:

Biologiske stoffer
 1. Denguevirus udgår fra listen over kontrolbelagte stoffer
 2. Der er ændringer i navne og stavemåder på flere bakterier og toksiner (se afsnit 1.c og 1.d)
 
Relaterede materialer
 1.  Det er specificeret, at indeslutningsfaciliteter klassificeres i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø (afsnit 3.a.1).
 2. Visse typer udstyr til konstruktion af indeslutningsfaciliteter er medtaget i kontrollisten (afsnit 3.a.2):

     1. Gennemgangsautoklaver til dekontaminering
     2. Dekontamineringsbrusere til beskyttelsesdragter beregnet til ekstern lufttilførsel
     3. Gennemgangsdøre med mekanisk tætning eller oppustelig tætning
 3. Der er præciseringer i teksten vedr. beskyttelses- og indeslutningsudstyr (afsnit 3.f) og i teksten vedr. aerosolindåndingsudstyr (afsnit 3.g.3).


Sagsbehandlingstider i feriemånederne

Som biosikringsansvarlige er I så vidt muligt tilknyttet en fast sagsbehandler i CBB. Det medfører generelt en hurtigere og bedre sagsbehandling, men også en lidt længere svartid  i sommerperioden, når sagsbehandleren afvikler ferie. Er der en hastesag eller andet, hvor I ønsker hurtigt svar, er I altid velkomne til at skrive eller ringe til CBB for hurtig afklaring.


Mail om Biosecurity Insight - internationalt nyhedsbrev

CBB har ekstraordinært udsendt en mail til alle biosikringsansvarlige og biosikringsansvarlige ledere for at gøre opmærksom på CBB’s nye internationale nyhedsbrev Biosecurity Insight. Årsagen er, at emnerne kan være interessante for alle med ansvar for biosikring. Læs mere om nyhedsbrevet her: Link til nyhedssiden   

 


Center for Biosikring og Bioberedskab ønsker alle biosikringsansvarlige en god sommer

 

  
 

 

 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk