Opdateret 22.10.2018

22. oktober 2018   

Nyt om biosikring

 

Inspiration til undervisning af medarbejdere

Sikringsansvarlige har blandt andet til opgave at informere og instruere relevante medarbejdere i biosikring. Undervisningen skal foregå på et passende niveau i forhold til tilladelsestype, og den rolle de enkelte medarbejdere har.

Under login for sikringsansvarlige ligger der undervisningsmaterialer, som CBB  har udarbejdet til undervisningsbrug på virksomheden. Undervisningsmaterialet består af en introduktionsvideo om biosikring og en PowerPoint-skabelon med øvrig information. Klik ind på login for sikringsansvarlige

 

Særligt for virksomheder med tilladelse til diagnostik – ringtest

Husk at indberette ringtest til CBB indenfor 14 dage efter udredning. Det er ikke nok kun at skrive det på lagerlisten.

Reglerne for diagnostik er som følger: Et biologisk stof er ikke kontrolbelagt, før det er identificeret, dvs. at det først er kontrolbelagt efter endt udredning. Ved fund af kontrolbelagte biologiske stoffer skal virksomheden bortskaffe disse senest 14 arbejdsdage efter endt udredning, medmindre der indhentes tilladelse til besiddelse af det specifikke biologiske stof hos CBB. Virksomheder der udelukkende har tilladelse til diagnostisk udredning, er fritaget fra kravet om indberetning af bortskaffelse af kontrolbelagte biologiske stoffer, såfremt bortskaffelsen sker som led i en diagnostisk udredning, og hvis bortskaffelsen sker inden for 14 arbejdsdage efter endt udredning.

Overdragelsen  af kontrolbelagte biologiske stoffer skal således kun indberettes, når det biologiske stof er udredt, og når det ikke drejer sig om kliniske prøver. Det vil sige at forskningsisolater, ringtest og anden udveksling af kendte kontrolbelagte biologiske stoffer indberettes til CBB.


Mangler du at komme på biosikringskursus? Ekstra biosikringskursus

CBB har oprettet et ekstra biosikringskursus for kommende sikringsansvarlige i januar 2019. Kurset finder sted den 17. januar, og der er endnu ledige pladser. Tilmelding og mere information på bookingportalen


Biosecurity Insight nr. 4/2018

Fjerde udgave af CBB's internationale nyhedsbrev er udkommet. Alle artiklerne og øvrig information er samlet på denne side: Biosecurity Insight på biosecurity.dk  

I dette nummer:

  • Toxins as a biosecurity threat
  • How CBB assesses the threat from toxins
  • Global poliovirus containment on its way
  • New drug approved for smallpox treatment
  • Climate change and biosecurity
  •  Implementing biosecurity is challenging, but possible.

 

Undervisning  i Amman

CBB underviste i september irakiske og jordanske embedsfolk i biosikring og bioberedskab i Amman, Jordan. Undervisningen foregik i FN regi gennem UNODA. Udover CBB, var det jordanske center for biosikkerhed og biosikring, som er en del af det jordanske ”Royal Scientific Society”, også repræsenteret ligesom eksperter fra Ungarn, Irak og BTWC. Undervisningen foregik som workshop og havde fokus på tillidsbyggende foranstaltninger og træning i biosikring.

 

Fund af ricin i Viborg

I forbindelse med fund af mistænkeligt materiale foretog CBB’s indsatshold tirsdag den 4. september forskellige undersøgelser på en adresse i Viborg.

De efterfølgende specialanalyser viste, at det var det biologiske giftstof ricin, der var blevet fremstillet på adressen, men at der heldigvis ikke var sket en spredning af giftstoffet til de øvrige lejligheder eller til omgivelserne.

Læs mere om Ricin på biosikring.dk: Ricin

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk