Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Ebola- og Marburgvirus

Ebola- og Marburgvirus er RNA-virus og udgør tilsammen gruppen af Filovirus. Ebolavirus har fået sit navn efter det initiale findested ved Ebolafloden i Congo i 1976. Ebolavirus omfatterfire undertyper: Ebola-Zaire, Ebola-Sudan, Ebola-Elfenbenskysten, samt Ebola-Reston, sidstnævnte er ikke smitsomt hos mennesker.

Smitteveje

Mennesker smittes af inficerede flagermus ved direkte kontakt. Smitte mellem mennesker foregår ved kontakt med blod eller sekreter.

Infektiøs dosis

1-10 viruspartikler.

Inkubationstid

2-21dage. I gennemsnit omkring 12 dage, men sommetider væsentlig længere og i sjældne tilfælde mere end 21 dage.

Sygdom

Symptomer

Indledningsvis ses høj feber, hovedpine, muskelømhed, mavepine, træthed, diarré evt. med blod, ondt i halsen, udslæt og opkast. I løbet af en uge udvikles brystsmerter, chok, blindhed, og massiv blødning fra mavetarmkanalen og andre kropsåbninger.

Patogenese

Virus ødelægger blodkarrene, hvorved væske og blod kan sive ud.

Dødelighed

Der er en dødelighed på 50-90% ved Ebolavirus og ca. 25% ved infektion med Marburgvirus.

Diagnose

Klinisk diagnose

Kan stilles ved ophobede tilfælde af patienter under hensyntagen til relevant geografi.

Differentialdiagnose

Malaria, influenza, tyfus.

Laboratoriediagnostik

PCR, ELISA, EM, immunhistokemi eller virusisolation kan bruges til diagnosticering af Ebola- og Marburgvirus. Blod, afføring eller luftvejssekret kan bruges som prøvemateriale. Dette er en specialistopgave (Statens Serum Institut).Virusisolation udføres kun i klasse 4-laboratorier.

Behandling og forebyggelse

Behandling

Behandlingen er primært symptomatisk (væsketerapi, ilt og erstatning af blodtab).

Forebyggelse

God hygiejne i forbindelse med behandling af patienter med Ebola- eller Marburgvirus fx ved brug af mundmaske, handsker, kittel, beskyttelsesbriller og engangsudstyr. En eksperimentel vaccine har været afprøvet i dyreforsøg, men er endnu ikke tilgængelig. Når der ikke er udbrud er smittefaren primært i huler og miner i det centrale Afrika, hvor der er risiko for at støde på inficerede flagermus.

Isolation og dekontaminering

Isolation

Smitte af medpatienter og sundhedspersonale er notorisk for Ebola- og Marburgvirusinfektion ved manglende brug af beskyttelsesmidler.

Dekontaminering

Virus inaktiveres af 0,5% hypoklorit.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk