Opdateret 14.03.2018

Biologiske kampstoffer

Rickettsia prowazekii

Biologiske arter: Rickettsia prowazekii.

Sygdom: Plettyfus (på engelsk typhus, som ikke må forveksles med dansk tyfus der skyldes Salmonella Typhi på engelsk Typhoid fever.).  

Rickettsia prowazekii er en lille obligat intracellulær gram-negativ bakterie. Cellerne har hverken flageller eller fimbrier. Den optimale væksttemperatur er 32-35°C. Rickettsie-betinget plettyfus forekommer som epidemisk plettyfus og endemisk (murin) plettyfus. Epidemisk plettyfus skyldes infektion med Rickettsia prowazekii. Endemisk plettyfus skyldes derimod infektion med Rickettsia typhi, som overføres til mennesker via rottelopper (Xenopsylla cheopis) og giver mildere symptomer. Endemisk plettyfus beskrives ikke nærmere her.

Smitteveje

Rickettsia prowazekii forekommer hos mennesker, menneskelus, flyvende hunde og tilhørende lus og lopper. Inficerede lus dør inden for 1-3 uger pga. blokering af mave-tarmkanalen. Infektion forekommer ved forurening med lus eller loppefæces i rifter på hud eller slimhinde, samt ved indånding af bakterieaerosoler. Efter det akutte stadium kan nogle personer huse bakterien i årevis og ved genopblussen af sygdommen (recrudescent typhus) sammenfaldende med luseplage pga. socio-økonomisk sammenbrud, kan der indledes en ny epidemi. Person til person-smitte er ikke dokumenteret.

Infektiøs dosis

Kan være færre end 10 organismer.

Inkubationstid

Ca. 1 uge.

Sygdom

Symptomer

Patienter med plettyfus klager indledningsvis over træthed, men efter 1-3 dage udvikler de høj feber (40°C). Op mod halvdelen frembyder udslæt, som typisk begynder i armhulerne og opadtil på brystet og spredes centrifugalt herfra. Ansigt, håndflader og fodsåler involveres ikke. Med aftagende hyppighed ses svær hovedpine, kulderystelser, muskelømhed, ledsmerter, madlede, tør uproduktiv hoste, svimmelhed, lysskyhed, kvalme, mavesmerter, øresusen og forstoppelse. Neurologiske symptomer i form af kramper, konfusion, delirium og koma ses hyppigt. Derudover observeres ofte forstørret milt, lavt blodtryk, opkast og lufthunger. Den samlede sygdomsvarighed er ca. 2 uger med en rekonvalescensperiode på op mod 2-3 måneder. Ved genopblussende sygdom vil symptomerne oftest være mildere og sjældent dødelige.

Patogenese

Efter en lokal vækst af bakterien svarende til indgangsporten spredes bakterien rundt i kroppen med blodet. Dette resulterer i infektion af endothelceller i kapillærer og mindre kar. Efterfølgende ses fibrinaflejring, aggregering af blodplader og eventuelt karokklusion. Mikroskopisk kan ses perivaskulær infiltration og nekrose; klinisk kan der forekomme gangræn. Hyppigst rammes hud, hjerte, centralnervesystemet, muskler og nyrer.

Dødelighed

Ubehandlet er dødeligheden ca. 15-20%, men en enkelt dosis antibiotika reducerer dødeligheden til næsten 0%.

Diagnose

Klinisk diagnose

Ved enkelte eller ophobede tilfælde af akut og fulminant forløbende sygdom som beskrevet for Rickettsia prowazekii bør denne diagnose overvejes.

Differentialdiagnose

Akutte luftvejsinfektioner herunder legionella, tyfus, pest, harepest, røde hunde, mæslinger, meningitis, leptospirose, mononukleose, Rocky Mountain spotted fever m.fl. kan imitere plettyfus.

Laboratoriediagnostik

Kan udføres vha. immunhistokemisk detektion af bakterien i vævsprøver (biopsi) fra sårrande. Patienter med plettyfus udvikler serologisk en positiv Felix-Weil-reaktion, som imidlertid ikke er helt specifik for Rickettsia prowazekii. I lysmikroskop kan bakterien visualiseres i inficerede cellers cytoplasma ved hjælp af Giemsa eller Gimenez-farvning. Diagnosen kan bekræftes ved PCR, mens dyrkning i cellekultur sjældent udføres pga. ringe sensitivitet.

Behandling og forebyggelse

Behandling

En enkelt tablet med 100 mg. doxycyklin er helbredende. Alternativt kan anvendes tabletbehandling 4 x dagligt i 10 dage med enten tetracyklin 250 mg. (børn: 25 mg./kg./dag), kloramfenikol 500 mg. (børn: 50 mg./kg./dag) eller erythromycin 500 mg. 


Forebyggelse

En vaccine baseret på formalin-inaktiveret Rickettsia prowazekii dyrket på æg er tilgængelig og bruges til udsatte faggrupper. Grundlæggende vigtigt er dog bekæmpelse af lus ved hjælp af forbedrede hygiejniske og socio-økonomiske forhold samt evt. brug af insekticider.

Isolation og dekontaminering

Isolation

Ikke relevant.

Dekontaminering 

Rickettsia prowazekii inaktiveres ved desinfektion med klorin 0,5%.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk