Opdateret 21.12.2017

Biologiske kampstoffer

Coxiella burnetii

Biologiske arter: Coxiella burnetii.

Sygdom: Q-feber.

Coxiella burnetii tilhører tilhører Coxiellaceae-familien og er relativt resistent over for varme og tørke. Coxiella burnetti er en obligat intracellulær patogen bakterie, som findes naturligt hos får, kvæg, geder, hunde, katte og fugle overalt i verden bortset fra New Zealand.

Smitteveje

Coxiella burnetii smitter let fæko-oralt eller ved aerosolspredning af inficeret materiale som fx mælk, urin, fæces, moderkagevæv m.m. Risikoen for person til person-smitte er meget lav.

Infektiøs dosis

Indtagelse af én enkelt bakterie kan være sygdomsfremkaldende.

Inkubationstid

 2-14 dage, muligvis længere ved lille inokulationsdosis.

Sygdom

Symptomer

Q-feber er en selvlimiterende sygdom med en varighed på 2-14 dage. Typisk ses uspecifikke symptomer som feber, hovedpine, træthed, muskelsmerter, tør hoste samt lungehindesmerter. Ca. en tredjedel udvikler leverbetændelse - oftest i mild grad. Sjældne komplikationer inkluderer kronisk leverbetændelse, hjerteklapbetændelse, meningitis, hjernebetændelse og knoglebetændelse.

Patogenese

Coxiella burnetii kan invadere en række forskellige celletyper, herunder monocyter og makrofager, og herefter vokse intracellulært.

Dødelighed

Sygdommen er sjældent dødelig (<1%), men hos patienter med forudgående defekte hjerteklapper kan der optræde livstruende hjerteklapbetændelse.

Diagnose

Klinisk diagnose

Det er ofte svært at stille en klinisk diagnose og laboratoriediagnostik er derfor nødvendig.

Differentialdiagnose

Akutte, uspecifikke febersygdomme og atypiske pneumonier som fx mycoplasma-pneumoni, legionella, Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae og influenza.

Laboratoriediagnostik

Dyrkning af Coxiella burnetii er vanskelig og ikke egnet til diagnostisk formål. I stedet kan der undersøges for forekomst af specifikke antistoffer mod Coxiella burnetii ved hjælp af indirekte fluorescens-antistoffer, ELISA eller komplementbindingsreaktion. Blodprøver kan testes med polymerase chain reaction (PCR) assay. Denne metode er mest sensitiv i den første sygdomsuge.

Behandling og forebyggelse

Behandling

Tbl. tetracyklin 500 mg. hver 6. time eller doxycyclin 100 mg. hver 12. time i 5-7 dage. 

Forebyggelse

Der findes en kommerciel vaccine mod Q-feber. Vaccinering af immune personer kan medføre lokal hævelse, ømhed, sterile abscesser og nekrose. Før vaccination anbefales det derfor at teste for immunitet. Ved kendt smitteudsættelse kan anvendes tetracyklin eller doxycyclin som angivet ovenfor, men denne behandling bør først gives 8-12 dage efter eksponering, idet man ved tidligere igangsættelse (dag 1-7) risikerer blot at udskyde og dermed ikke forhindre sygdommen.

Isolation og dekontaminering

Isolation

Ikke relevant.

Dekontaminering

Bakterien inaktiveres af 70% ethanol i 30 minutter.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk