Opdateret 09.10.2018

Biologiske kampstoffer

Ricin

Toksin: ricin. Sygdom: forgiftning med ricin. Ricin er et meget stabilt protein der produceres af castor bønner (Ricinus communis) fra kristpalmen. Pulveret er opløseligt i vand.

Smitteveje

Ricin kan inhaleres som aerosol, indtages via føden eller injiceres i kroppen. Den mest normale smittevej vil være via føden.

Toksisk dosis

LD50 afhænger af smittevejen:
Indtagelse: 1-20 mg/kg (menneske) og 21,5-30 mg/kg (mus)
Inhalation: 2,8-12,5 µg/kg (mus)
Injektion (i.v.): 2-8 µg/kg (mus)

Inkubationstid

Ved inhalation 4 til 8 timer.
Ved indtagelse inden for 6 timer.

Sygdom

Symptomer

Afhænger af administrationsvejen. Specifikke symptomer kan være:
Ved inhalation: Feber, trykken for brystet, hoste, åndenød, kvalme og ledsmerter. Inden for 2-3 døgn forværres tilstanden til en livstruende påvirkning af åndedrættet med hoste, lufthunger og lungeødem.
Ved indtagelse: Kvalme, opkast, mavesmerter, blodig diarré, nedsat urinproduktion, dehydrering og kollaps. Hvis patienten overlever i mere end 3 døgn, klinger sygdommen som regel af herefter. 

Patogenese

Ved inhalation: Efter deponering i lungerne eller andet væv hæmmer ricin proteinsyntesen. Herefter fremkommer der nekrose af vævet, og der udvikles voldsomt ødem og blødning.
Ved indtagelse: Intern blødning i mave og indvolde, samt milt-, nyre- og leversvigt.

Dødelighed

Indtagelse af et enkelt frø kan være dødeligt for et barn. Dødeligheden afhænger af dosis, men selv ret små mængder (100 mg) i mad udløser en mortalitet >99%.

Diagnose

Klinisk diagnose

Ved enkelte eller ophobede tilfælde af akut og voldsom forløbende sygdom blandt personer som er tidsmæssigt eller geografisk associerede, kan man mistænke angreb med et lunge/mavetarmirriterende giftstof eller mikroorganisme. I enkeltstående tilfælde vil diagnosen dog være vanskelig. Sygdommen vil formentlig forværres trods intensiv antibiotisk behandling.

Differentialdiagnose

Akutte luftvejs- og mavetarminfektioner herunder legionella, tyfus, pest, harepest, Q-feber, stafylokok-enterotoksin B og fosgen.

Laboratoriediagnostik

ELISA og immunhistokemi kan anvendes til påvisning af ricin i blod og luftvejssekret.

Behandling og forebyggelse

Behandling

Der findes ingen modgift. Behandlingen er symptomatisk og kan inkludere ilt, mekanisk ventilation, væsketerapi, transfusioner og gastrointestinal lavage. Fremprovokér ikke opkastning, men giv patienten mælk eller vand at drikke. Hvis kontakt med øjnene, skyl da med saltvand eller almindelig vand i mindst 15 minutter.

Forebyggelse

Der findes ikke specifikke forebyggende midler. En vaccine til beskyttelse mod aerosolangreb er under udvikling og har vist lovende resultater blandt forsøgsdyr.

Isolation og dekontaminering

Isolation

Ikke relevant.

Dekontaminering

Rensning med 1% hypoklorit i 30 minutter er effektivt. Ricin inaktiveres ved temperaturer over 80°C i 10 minutter.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk