Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Staphylococcus aureus og aureustoksiner

Toksin: Staphylococcus aureus-enterotoksin, hæmolysin-alphatoksin og toksisk chocksyndromtoksin (tidligere benævnt Staphylococcus enterotoksin F)

Sygdom: Forgiftning med Staphylococcus aureus toksiner.

Staphylococcus aureus producerer flere toksiner hvoraf mange af dem ødelægger biologiske membraner, hvilket resulterer i celledød. Staphylococcus aureus enterotoksin B (SEB) er ét blandt mindst 7 som påvirker tarmen (enterotoksiner).

Smitteveje

Den typiske smittevej for SEB er indtagelse af kontamineret mad eller vand. SEB er ikke skadelig ved kontakt med hud. 

Infektiøs dosis

Ca. 1.000.000 bakterier kan forårsage sygdom hos mennesker.

Toksisk dosis

LD50 afhænger af smittevejen:
Indtagelse: 27 µg/kg (abe)
Inhalation: 0,02 µg/kg
Injektion (i.v.): 20 µg/kg (abe)

Inkubationstid

Ved inhalation 3-12 timer.
Ved indtagelse 4-10 timer.

Sygdom

Symptomer

Uafhængigt af indtagelsesmåden ses uspecifikke symptomer som feber, kulderysten, hovedpine og muskelsmerter. Derudover er der specifikke symptomer afhængig af smittevej:
Ved inhalation: Tør hoste, trykken bag brystbenet og tiltagende åndenød. Symptomerne vil kulminere relativt hurtigt, men hosten kan bestå i op til 4 uger. 
Ved indtagelse: Kvalme, opkast og diarré. Symptomerne vil kulminere relativt hurtigt, men temperaturforhøjelsen kan bestå i op til 5 dage.

Patogenese

SEB virker som et superantigen der bindes til monocytter på MHC klasse II-receptorer i stedet for de sædvanlige antigenbindende receptorer. Herved stimuleres et stort antal T- hjælperceller, hvorved en kaskade af cytokiner frigives. Der udvikles et massivt inflammatorisk respons, som er ansvarlig for skaderne på værtens celler og væv.

Dødelighed

SEB er sjældent livstruende, men kan dog ved massiv eksponering eller hos særligt svage individer føre til svær lungepåvirkning (ved inhalation) og død.

Diagnose

Klinisk diagnose

Diagnosen baserer sig på det kliniske billede og epidemiologiske forhold. Ved ophobede tilfælde af akut og fulminant forløbende sygdom som beskrevet bør SEB mistænkes. I modsætning til de fleste infektionssygdomme topper symptomerne relativt hurtigt.

Differentialdiagnose

Ved inhalation: influenza, adenovirus, mycoplasma og tidlige stadier af anthrax, harepest, pest m.fl. Ved fødevaresmitte: Bacillus cereus, rotavirus, Norwalk virus m.m.

Laboratoriediagnostik

SEB-antigener kan bestemmes ved hjælp af ELISA og PCR fra serum, urin, luftvejssekreter og afføring. Specifikke antistoffer kan måles i blodet hos de fleste patienter efter overstået sygdom.

Behandling og forebyggelse

Behandling

Symptomatisk i form af ilt, væsketerapi etc. Passiv immunterapi kan reducere dødeligheden ved tidlig indgift, men dette er ikke tilgængeligt i Danmark, og værdien heraf er tvivlsom. 

Forebyggelse

Der findes ingen vaccine. Forskellige vaccinekandidater er under udvikling og har vist lovende resultater blandt forsøgsdyr.

Isolation og dekontaminering

Isolation

Ikke relevant.

Dekontaminering

Inficerede områder kan afrenses med vand og sæbe eller 0,5% hypoklorit. SEB inaktiveres efter få minutter ved 100°C. 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk