Opdateret 02.11.2017

Eksterne publikationer

Danske og udenlandske publikationer med relation til biosikring og bioberedskab. Publikationerne er i pdf-format, som kræver, at Acrobat  Reader er installeret på din computer.

Download seneste version Acrobat Reader® (programmet er gratis)


Australia Group Common Control List Handbook – Volume II

Volume II: Biological Weapons-Related Common Control Lists, June 2014

Biological Incident Response and Environmental Sampling

EU Commission, DG Health and Consumer Protection, 2006

Den nationale sårbarhedsudredning - rapport fra underudvalget vedrørende CBRN

Underudvalget under Udvalget for National Sårbarhedsudredning, juni 2003

Guidelines for the implementation of Action B2

EU CBRN action plan, March 2014

Preventing Biological Threats: What You Can Do

Bradford Disarmament Research Centre, University of Bradford, Bradford, England, 2015

Prevention of WMD Proliferation and Terrorism Report Card

Commission on the Prevention of Weapons of Mass Destruction Proliferation and Terrorism, 2010 

SDA Biopreparedness Report : “Raising Biopreparedness Levels in Europe”

A Security & Defence Agenda Report, december 2009, 72 sider

World at Risk

- The Report of the Commission on the Prevention of WMD Proliferation and Terrorism
The Commission on the Prevention of Weapons of Mass Destruction Proliferation and Terrorism, 2008.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk