Opdateret 02.11.2017

Øvrige vejledninger

Liste over Center for Biosikring og Bioberedskabs øvrige vejledninger. Dokumenterne er i pdf-format, som kræver, at Acrobat  Reader er installeret på din computer.

Download seneste version Acrobat Reader® (programmet er gratis)


Oversigt over tilladelsestyper

Center for Biosikring og Bioberedskab, 2017

Teknologikontrol - Fortegnelse over teknologier, der kræver særlig opmærksomhed

Screening for teknologi med misbrugspotentiale, Center for Biosikring og Bioberedskab

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk