Opdateret 02.11.2017

Bioberedskabskurser og anden beredskabsstøtte

Centret planlægger og gennemfører en række undervisningsaktiviteter for eksterne parter i relation til bioberedskab.

Målgrupperne for centrets undervisning er primært de generelle beredskabsaktører, som ikke har biologiske hændelser som hovedopgave, men som har vigtige tilgrænsende opgaver. Der er først og fremmest tale om politi, redningsberedskab, sundhedsberedskab og forsvar.

Ud over faste undervisningsaktiviteter tilbyder CBB fx:

  • Støtte til identificering af biologiske risici, fx i en kommune
  • Støtte til planlægning af beredskab i forhold til biologiske hændelser
  • Undervisning og uddannelsesprogrammer
  • Foredrag og briefinger
  • Øvelsessamarbejde

Støtte til identificering af risici samt planlægning

En biologisk hændelse kan potentielt få store konsekvenser for hele samfundet. CBB støtter gerne andre myndigheders planlægning, fx med konsekvensanalyser af forskellige hændelsestyper i forhold til de pågældende myndigheders ansvar og opgaver. CBB vejleder også kommunerne om konkrete risici, samt hvordan man bedst planlægger et beredskab i forhold her til.

Foredrag og briefinger

CBB gennemfører jævnligt foredrag og briefinger om fx biologiske våben, bioterrorisme, bioberedskab og lignende. Foredrag og briefinger udarbejdes i hvert tilfælde på baggrund af en foregående dialog, så de passer til den givne anledning og målgruppe.

Uddannelse

CBB støtter myndigheder og virksomheder med uddannelsestiltag i forhold til håndtering af biologiske hændelser. Uddannelse kan både være rettet mod personer, som potentielt kan risikere at blive involveret i en biologisk hændelse, fx ved udsættelse for pulverbreve eller lignende og mod beredskabsaktører, der kan blive involveret i imødegåelse af en biologisk hændelse.

Se eksempel på uddannelse som blev gennemført ved et kommunalt beredskab: "Biologisk beredskab hører med til virkeligheden", BRANDVÆSEN, april 2014

Øvelsessamarbejde

Øvelsessamarbejde med CBB kan ske på forskellig måde. Der kan afholdes teoretiske øvelser uden feltkomponenter (stabsøvelser, dilemmaspil), rene feltøvelser eller øvelser, som kombinerer begge elementer. CBB kan deltage som øvelsestager i andre myndigheders øvelser, som øvelsesansvarlig eller som rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af en øvelse. 

Hvad koster det?

Al undervisning og ekstern støtte fra CBB sker som en del af centrets myndighedsopgave og er derfor gratis at rekvirere.

Kontakt CBB for yderligere information og bestilling: cbb@ssi.dk

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk