Opdateret 07.12.2018

Bioberedskabskurser

Center for Biosikring og Bioberedskab planlægger og gennemfører en række undervisningsaktiviteter for eksterne parter i relation til bioberedskab. Undervisningsaktiviteterne er gratis.

Målgruppe

Målgrupperne for undervisning i bioberedskab er primært:

  • Beredskabsaktører, som ikke har biologiske hændelser som hovedopgave, men som har vigtige tilgrænsende opgaver. Der er først og fremmest tale om politi, redningsberedskab og sundhedsberedskab
  • Andre myndigheder, fx kommuner

Formål

Formålet med beredskabskurserne er at klæde indsatsledere samt kommunale beredskaber på til at kunne genkende en biologisk hændelse og håndtere denne i forhold til eget ansvarsområde 

Indhold

CBB tilpasser kurserne alt efter målgruppen med udgangspunkt i følgende emner:

  • Introduktion til CBBs biologiske beredskab
  • Biologiske trusler, herunder historiske eksempler
  • Identifikation af biologiske trusler
  • Analyse af hændelsestyper og konsekvenser
  • Beredskabsplanlægning
  • Indsatsledertræning
  • Øvelsessamarbejde (teoretisk og/eller praktisk)

Beredskabsundervisning foregår typisk som en blanding af oplæg og teoretiske- samt praktiske øvelser. Det kan også være i form af foredrag alene inden for emnerne biologiske våben, bioterrorisme og bioberedskab.

Se eksempel på uddannelse som blev gennemført ved et kommunalt beredskab: "Biologisk beredskab hører med til virkeligheden", BRANDVÆSEN, april 2014

Bestilling

Kontakt CBB for yderligere information og bestilling: cbb@ssi.dk

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk