Opdateret 02.05.2018

Ansvarlig videnskab, etik og biosikring

Center for Biosikring og Bioberedskab udbyder gratis undervisning for forskere og studerende.

Målgruppe

Målgruppen omfatter bl.a:

  • Studerende på videregående life science-uddannelser
  • Forskere på videregående life science-uddannelser
  • Laborant- og bioanalytikerstuderende
  • Katastrofe- og risikomanagere (se i øvrigt Bioberedskabskurser)


Undervisningen kan fx indgå på mikrobiologiske og bioteknologiske fag, men også i videnskabsteori passer vores emner godt ind.

Formål

De studerende og andre vil både under studiet og i efterfølgende jobs kunne blive sat over for etiske dilemmaer. Det er vigtigt, at de bliver i stand til at erkende, når de står i et sådant dilemma. Dels for at hindre utilsigtet brug af farlig biologi, og dels for at beskytte sig selv mod at deres viden eller færdigheder misbruges.

For at beskytte mod misbrug, skal man være opmærksom på, hvem man udveksler viden og biologiske stoffer med. Der vil være eksempler på dette i undervisningen samt eksempler på, hvor det er gået galt.

 

Indhold

Målet er at diskutere videnskabelig ansvarlighed for at forebygge misbrug af forskningsresultater og metoder inden for life science disciplinerne. Medarbejdere og studerende skal være opmærksomme på, hvordan udlevering af mikrobiologiske agens og teknisk viden bør håndteres. Det er vigtigt at opnå forståelse for misbrugspotentialet og diskutere den etiske forpligtelse, der følger med at have erhvervet specialviden inden for life science-området.

CBB giver historiske eksempler på biologisk våbenbrug og eksempler på begrebet dobbelt anvendelighed (dual use). Begge dele giver en god forståelse af, hvor stort misbrugspotentialet er. Der vil blive lagt vægt på de forholdsregler, man kan tage med hensyn til biosikring, kommunikation udadtil samt information og opmærksomhedsskabelse blandt kolleger.

Undervisningsform

Undervisningen foregår på uddannelsesinstitutionerne og kan implementeres i eksisterende kurser.

  • Undervisningen tilpasses i samarbejde, alt efter studieretning, fag m.v.
  • Vi afsætter undervejs tid til refleksion og oplæg med gruppediskussioner ud fra cases
  • Varighed fx. 2 x 45 min. inkl. diskussion

Booking

For yderligere information og booking, skriv til cbb@ssi.dk

Undervisningen er gratis.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk