Opdateret 04.06.2018

Biologiske kampstoffer

Relaterede links

Humanpatogener, toksiner, fremføringsmidler og relateret materiale
  • Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale:
    BEK nr 981 af 15/10/2009
Dyrepatogener
  • Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr:
    BEK nr 803 af 22/06/2017

 

Tilladelsestyper

Liste over kontrolbelagte humanpatogener

(Bekendtgørelse nr. 981 af 15/10/2009 med senere ændringer)

Humane patogener, zoonotiske stoffer og toksiner som følger:

Virus, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede levende kulturer eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:


 1. Andesvirus

 2. Centraleuropæisk hjernehindebetændelsesvirus (fjernøstlig subtype)

 3. Chaparevirus

 4. Chikungunyavirus

 5. Choclovirus

 6. Denguevirus

 7. Dobrava-Belgrade-virus

 8. Ebolavirus: alle medlemmer af Ebolavirusslægten

 9. Guanaritovirus

10. Gul feber-virus

11. Hantaanvirus

12. Hendravirus (Equine morbillivirus)

13. Japansk encephalitvirus

14. Juninvirus

15. Krim-Congo hæmorragisk febervirus

16. Kyasanur Forest-virus

17. Laguna Negra-virus

18. Lassavirus

19. Louping ill-virus

20. Lujovirus

21. Lymphocytær choriomeningitisvirus

22. Machupovirus

23. Marburgvirus: alle medlemmer af Marburgvirusslægten

24. Monkeypoxvirus

25. Murray Valley encephalitvirus

26. Nipahvirus

27. Omsk hæmorragisk febervirus

28. Oropouchevirus

29. Powassanvirus

30. Rabiesvirus og alle andre medlemmer af Lyssavirusslægten

31. Rekonstrueret 1918-influenzavirus

32. Rift Valley febervirus

33. Rociovirus

34. Sabiavirus

35. Seoulvirus

36. Sin Nombre-virus

37. St. Louis encephalitvirus

38. Svær Akut Respiratorisk Syndrom-relateret coronavirus (SARS-relateret coronavirus)

39. Variolavirus

40. Venezuelansk hesteencephalitvirus

41. Vestlig hesteencephalitvirus

42. Østlig hesteencephalitvirus

 

Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede levende kulturer eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:


 1. Bacillus anthracis

 2. Botulinumtoksinproducerende typer af Clostridium argentinense (tidligere Clostridium botulinum Type G)

 3. Botulinumtoksinproducerende typer af Clostridium baratii

 4. Botulinumtoksinproducerende typer af Clostridium butyricum

 5. Brucella abortus

 6. Brucella melitensis

 7. Brucella suis

 8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

 9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

10. Chlamydia psittaci (tidligere Chlamydophila psittaci)

11. Clostridium botulinum

12. Coxiella burnetii

13. Epsilontoksinproducerende typer af Clostridium perfringens

14. Francisella tularensis

15. Rickettsia prowazekii

16. Salmonella Typhi

17. Shigatoksinproducerende Escherichia coli (STEC) af serotype O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 og andre shigatoksinproducerende serotyper*

18. Shigella dysenteriae

19. Vibrio cholerae

20.  Yersinia pestis

Note:
* Shigatoksinproducerende Escherichia coli (STEC) benævnes også enterohaemorrhagisk Escherichia coli og verotoksinproducerende Escherichia coli (VTEC).

 

Toksiner og underenheder af disse toksiner som følger:

 1. Abrin

 2. Aflatoksiner

 3. Botulinumtoksiner

 4. Clostridium perfringens alpha-, beta 1-, beta 2-, epsilon- og iota-toksin

 5. Conotoksiner

 6. Diacetoxyscirpenoltoksin

 7. HT-2-toksin

 8. Koleratoksin

 9. Microcystin (Cyanginosin)

10. Modeccintoksin

11. Ricin

12. Saxitoksin

13. Shigatoksin

14. Staphylococcus aureus-enterotoksin, hæmolysin alpha-toksin og toksisk chocksyndrom-toksin (tidligere benævnt Staphylococcus enterotoksin F)

15. T-2-toksin

16. Tetrodotoksin

17. Verotoksin og shigalignende ribosominaktiverende proteiner

18. Viscum Album Lectin 1 (Viscumin)

19. Volkensintoksin

Note 1:
Der pålægges ikke kontrol med botulinumtoksiner eller conotoksiner i produktform, der opfylder samtlige følgende kriterier:
1) Er farmaceutiske specialiteter til human brug med henblik på sygdomsbehandling;
2) Er færdigpakkede med henblik på distribution som lægemidler;
3) Er tilladt af en statslig myndighed med henblik på markedsføring som lægemidler.

Note 2:
Der pålægges ikke kontrol med vacciner eller immunotoksiner.

 

Svampe, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede levende kulturer eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:


 1. Coccidioides immitis

 2. Coccidioides posadasii

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk