Opdateret 10.07.2018

Biologiske kampstoffer

Relaterede links

Humanpatogener, toksiner, fremføringsmidler og relateret materiale
  • Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale:
    BEK nr 981 af 15/10/2009
Dyrepatogener
  • Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr:
    BEK nr 803 af 22/06/2017
Tilladelsestyper

Liste over kontrolbelagte humanpatogener

(Bekendtgørelse nr. 981 af 15/10/2009 med senere ændringer)

Humane patogener, zoonotiske stoffer og toksiner som følger:

Virus, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede levende kulturer eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:


 1. Andesvirus

 2. Centraleuropæisk hjernehindebetændelsesvirus (fjernøstlig subtype)

 3. Chaparevirus

 4. Chikungunyavirus

 5. Choclovirus

 6. Dobrava-Belgrade-virus

 7. Ebolavirus: alle medlemmer af Ebolavirusslægten

 8. Guanaritovirus

 9. Gul feber-virus

10. Hantaanvirus

11. Hendravirus (Equine morbillivirus)

12. Japansk encephalitvirus

13. Juninvirus

14. Krim-Congo hæmorragisk febervirus

15. Kyasanur Forest-virus

16. Laguna Negra-virus

17. Lassavirus

18. Louping ill-virus

19. Lujovirus

20. Lymphocytær choriomeningitisvirus

21. Machupovirus

22. Marburgvirus: alle medlemmer af Marburgvirusslægten

23. Monkeypoxvirus

24. Murray Valley encephalitvirus

25. Nipahvirus

26. Omsk hæmorragisk febervirus

27. Oropouchevirus

28. Powassanvirus

29. Rabiesvirus og alle andre medlemmer af Lyssavirusslægten

30. Rekonstrueret 1918-influenzavirus

31. Rift Valley febervirus

32. Rociovirus

33. Sabiavirus

34. Seoulvirus

35. Sin Nombre-virus

36..St. Louis encephalitvirus

37. Svær Akut Respiratorisk Syndrom-relateret coronavirus (SARS-relateret coronavirus)

38. Variolavirus

39. Venezuelansk hesteencephalitvirus

40. Vestlig hesteencephalitvirus

41. Østlig hesteencephalitvirus

 

Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede levende kulturer eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:


 1. Bacillus anthracis

 2. Botulinumtoksinproducerende typer af Clostridium argentinense (tidligere Clostridium botulinum Type G)

 3. Botulinumtoksinproducerende typer af Clostridium baratii

 4. Botulinumtoksinproducerende typer af Clostridium butyricum

 5. Brucella abortus

 6. Brucella melitensis

 7. Brucella suis

 8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

 9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

10. Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci)

11. Clostridium botulinum

12. Coxiella burnetii

13. Epsilontoksinproducerende typer af Clostridium perfringens

14. Francisella tularensis

15. Rickettsia prowazekii

16. Salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhi (S.Typhi)

17. Shigatoksinproducerende Escherichia coli (STEC) af serotype O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 og andre shigatoksinproducerende serotyper*

18. Shigella dysenteriae

19. Vibrio cholerae

20. Yersinia pestis

Note:
* Shigatoksinproducerende Escherichia coli (STEC) omfatter bl.a. enterohaemorrhagisk Escherichia coli (EHEC), verotoksinproducerende Escherichia coli (VTEC) og verocytotoksinproducerende E. coli (VTEC).

 

Toksiner og underenheder af disse toksiner som følger:

 1. Abrin

 2. Aflatoksiner

 3. Botulinumtoksiner

 4. Clostridium perfringens alpha-, beta 1-, beta 2-, epsilon- og iota-toksin

 5. Conotoksiner

 6. Diacetoxyscirpenol

 7. HT-2-toksin

 8. Koleratoksin

 9. Microcystiner (Cyanginosiner)

10. Modeccin

11. Ricin

12. Saxitoksin

13. Shigatoksiner (Shigalignende toksiner, verotoksiner og verocytotoksiner)

14. Staphylococcus aureus-enterotoksin, hæmolysin alpha-toksin og toksisk chocksyndrom-toksin (tidligere benævnt Staphylococcus enterotoksin F)

15. T-2-toksin

16. Tetrodotoksin

17. Viscumin (Viscum Album Lectin 1)

18. Volkensin

Note 1:
Der pålægges ikke kontrol med botulinumtoksiner eller conotoksiner i produktform, der opfylder samtlige følgende kriterier:
1) Er farmaceutiske specialiteter til human brug med henblik på sygdomsbehandling;
2) Er færdigpakkede med henblik på distribution som lægemidler;
3) Er tilladt af en statslig myndighed med henblik på markedsføring som lægemidler.

Note 2:
Der pålægges ikke kontrol med vacciner eller immunotoksiner.

 

Svampe, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede levende kulturer eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:


 1. Coccidioides immitis

 2. Coccidioides posadasii

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk