Opdateret 02.11.2017

Trusselsvurdering

Center for Biosikring og Bioberedskabs krav til sikringsforanstaltninger hos virksomheder med kontrolbelagt materiale samt fokus på det operative beredskab baseres på faglige trusselsvurderinger, der foretages både som en overordnet, løbende vurdering af trusselsbilledet i forhold til biologiske våben, og som konkrete vurderinger af specifikke situationer eller hændelser.

Analysen af en biologisk sikkerhedstrussel involverer såvel vurdering af intention som risiko for, at et specifikt biologisk våben anvendes, og vurderingen indeholder mange forskellige faktorer. Nedenstående figur illustrerer de overordnede kategorier, der indgår i en vurdering af en biologisk sikkerhedstrussel.

 

Trusselsvurdering af angreb med biologisk våben

 

 

Trusselsvurderingen indeholder mange forskellige faktorer som fx tilgængelighed af stofferne, nødvendigt udstyr til våbengørelse/våbenanvendelse og færdigheder såvel som den skade, de biologiske stoffer kan forvolde. Hvorvidt der er ønske eller vilje til at bruge et biologisk stof som våben vurderes på baggrund af, i hvilket omfang stoffet vil kunne anvendes som middel til opnåelse af et givent mål.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk