Opdateret 06.02.2017

Relaterede links

Bekendtgørelse af lov om sikring af dyrepatogener:

LBK nr. 53 af 11/01/2017

Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr:

BEK nr 475 af 25/05/2016

Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale: 

Lov nr 474 af 17/6/2008

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale:

BEK nr 981 af 15/10/2009

Senere ændringer til bekendtgørelse 981 af 15/10/2009:

BEK nr 709 af 22/06/2014

BEK nr 946 af 14/08/2015 

Oversigt over tilladelsestyper (pdf)

 

 

Hvad er en sikringsansvarlig?

Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelserne 475 af 25/05/2016 og 981 af 15/10/2009 med senere ændringer, er ansvarlige for, at der udpeges én eller flere sikringsansvarlige. Den kommende sikringsansvarlige skal gennemgå én af Center for Biosikring og Bioberedskab gratis udbudt uddannelse. Efter godkendt kursusdeltagelse skal den sikringsansvarlige sikre, at virksomheden lever op til reglerne og de forpligtelser en given tilladelse medfører. Den sikringsansvarlige fungerer som CBB's kontaktperson og deltager ved CBB's tilsyn sammen med virksomhedens ledelse.

For at blive sikringsansvarlig skal man være ansat i virksomheden, have sin daglige gang på lokaliteten og have en relevant uddannelsesmæssig baggrund. I forbindelse med godkendelse af den kommende sikringsansvarlige indhenter CBB en offentlig straffeattest fra Det Centrale Kriminalregister, der går 10 år tilbage. Endelig godkendelse som sikringsansvarlig beror altid på en samlet egnethedsvurdering fra CBB.

Den sikringsansvarlige er forpligtet til at holde sig ajour med opdateringer inden for biosikringsområdet fx via CBB's hjemmeside og nyhedsbreve.

CBB kan helt eller delvist inddrage en virksomheds tilladelse, herunder den sikringsansvarliges godkendelse, hvis de krav der er fastsat i tilladelsens vilkår, ikke overholdes.

 

 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk