Opdateret 21.12.2018

Relaterede links

Humanpatogener, toksiner, fremføringsmidler og relateret materiale
  • Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale:
    BEK nr 981 af 15/10/2009
Dyrepatogener
  • Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr:
    BEK nr 803 af 22/06/2017
Tilladelsestyper

Hvad er en sikringsansvarlig?

Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelserne nr. 803 af 22/6/2017 og nr. 981 af 15/10/2009 med senere ændringer, er ansvarlige for, at der udpeges én eller flere biosikringsansvarlige. Den kommende sikringsansvarlige skal gennemgå CBB's biosikringskursus, som er et gratis 1-dagskursus. Efter godkendt kursusdeltagelse skal den sikringsansvarlige sikre, at virksomheden lever op til reglerne og de forpligtelser en given tilladelse medfører. Den sikringsansvarlige fungerer som CBB's kontaktperson og deltager ved CBB's tilsyn sammen med virksomhedens ledelse.

For at blive sikringsansvarlig skal man være ansat i virksomheden, have sin daglige gang på lokaliteten og have en relevant uddannelsesmæssig baggrund. I forbindelse med godkendelse af den kommende sikringsansvarlige indhenter CBB en offentlig straffeattest fra Det Centrale Kriminalregister, der går 10 år tilbage.

Endelig godkendelse som sikringsansvarlig beror altid på en samlet egnethedsvurdering fra CBB, og kravene til den sikringsansvarlige skal til stadighed være opfyldt. Indhentning af straffeattester sker efter samtykke ca. hvert 5 år og ved nyansættelser af sikringsansvarlige.

Den sikringsansvarlige er forpligtet til at holde sig ajour med opdateringer inden for biosikringsområdet fx via CBB's hjemmeside og nyhedsbreve.

CBB kan helt eller delvist inddrage en virksomheds tilladelse, herunder den sikringsansvarliges godkendelse, hvis de krav der er fastsat i tilladelsens vilkår, ikke overholdes.

 

 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk