Opdateret 09.06.2016

Tilsyn

Center for Biosikring og Bioberedskab besøger stikprøvevis virksomheder for at vejlede virksomheden og den sikringsansvarlige i at opfylde de fastsatte betingelser for tilladelse og for at føre tilsyn med, at reglerne i medfør af bekendtgørelserne 475 af 25/05/2016 og 981//15/2009 med senere ændringer, overholdes. CBB vil normalt varsle sine tilsyn ca. 14 dage i forvejen, men kan også komme ikke anmeldt tilsyn. Et tilsyn vil typisk forløbe som et indledende møde, en gennemgang af virksomhedens faciliteter, efterfulgt af et afsluttende møde, alt på samme dag. Den sikringsansvarlige er forpligtet til at deltage under hele tilsynet, mens virksomhedens ledelse som minimum skal deltage ved det indledende og det afsluttende møde. Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden overholder tilladelsens vilkår.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk