Opdateret 06.02.2017

Relaterede links

Bekendtgørelse af lov om sikring af dyrepatogener:

LBK nr. 53 af 11/01/2017

Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr:

BEK nr 475 af 25/05/2016

Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale: 

Lov nr 474 af 17/6/2008

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale:

BEK nr 981 af 15/10/2009

Senere ændringer til bekendtgørelse 981 af 15/10/2009:

BEK nr 709 af 22/06/2014

BEK nr 946 af 14/08/2015 

Oversigt over tilladelsestyper (pdf)

 

 

Hvordan ansøger man?

 

Hvilke virksomheder skal ansøge om tilladelse?


En virksomhed er forpligtet til at indhente tilladelse fra Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB), hvis den ønsker at besidde, anvende, fremstille eller opbevare kontrolbelagt materiale som anført i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 475 af 25/05/2016 og bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981//15/2009 med senere ændringer. Se eventuelt links til de omfattede bekendtgørelser i venstremenuen.

Kontrolbelagt materiale kan bl.a. være i form af levende mikroorganismer, fremføringsmidler og relateret materiale. Som supplement til bekendtgørelsernes bilag 1 findes en mere uddybende vejledning, som beskriver, hvilke kriterier der skal være opfyldt, før et materiale er omfattet af kontrol. Som en del af denne vejledning findes også en undtagelsesliste med specifikke stammer m.m., der er undtaget fra kontrol, og som dermed ikke kræver tilladelse fra CBB (andre myndigheder kan dog stadig have regler). Både kontrollisten og vejledningen til denne bliver løbende opdateret af CBB.

Ansøgning 

En ansøgning skal indeholde oplysninger om virksomheden, formålet, den ansvarlige leder, en sårbarhedsvurdering og en sikringsplan. Ansøgningen skal også indstille en person til at være sikringsansvarlig. Ét af vilkårene i en tilladelse fra CBB er, at den sikringsansvarlige deltager i et gratis og obligatorisk kursus hos CBB. Godkendelse af den sikringsansvarlige sker bla. på baggrund af gennemført kursus og indhentning af straffeattest, og er et vilkår for tilladelsen.

Tilladelse, betinget tilladelse eller afslag

Når Center for Biosikring og Bioberedskab har behandlet virksomhedens ansøgning og truffet afgørelse, skal eventuelle tiltag igangsættes efter en nærmere aftalt tidsplan.

Biosikring i den daglige drift

Biosikring er en fast del af virksomhedens daglige drift, som varetages af den sikringsansvarlige. Sikringsansvarlige har pligt at holde sig ajour via CBB’s hjemmeside, nyhedsbrev mv. og være tilstede ved tilsynsbesøg. Derudover har sikringsansvarlige forpligtelser, der afhænger af hvilken type biosikringsaktivitet eller tilladelse, som den pågældende har ansvar for. den sikringsansvarliges forpligtelser kan ses i  menuen Tilladelsestyper, under den enkelte biosikringsaktivitet eller tilladelsestype.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk