Opdateret 02.07.2018

Relaterede links

Humanpatogener, toksiner, fremføringsmidler og relateret materiale
  • Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale:
    BEK nr 981 af 15/10/2009
Dyrepatogener
  • Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr:
    BEK nr 803 af 22/06/2017
Tilladelsestyper

Hvordan ansøger man?

 

Hvilke virksomheder skal ansøge om tilladelse?


En virksomhed er forpligtet til at indhente tilladelse fra Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB), hvis den ønsker at besidde, anvende, fremstille eller opbevare kontrolbelagt materiale som anført i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 803 af 22/06/2017 og bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981//15/2009 med senere ændringer. Se eventuelt links til de omfattede bekendtgørelser i venstremenuen.

Kontrolbelagt materiale kan bl.a. være i form af levende mikroorganismer, fremføringsmidler og relateret materiale. Som supplement til bekendtgørelsernes bilag 1 findes en mere uddybende vejledning, som beskriver, hvilke kriterier der skal være opfyldt, før et materiale er omfattet af kontrol. Som en del af denne vejledning findes også en undtagelsesliste med specifikke stammer m.m., der er undtaget fra kontrol, og som dermed ikke kræver tilladelse fra CBB (andre myndigheder kan dog stadig have regler). Både kontrollisten og vejledningen til denne bliver løbende opdateret af CBB.

Ansøgning 

En ansøgning skal indeholde oplysninger om virksomheden, formålet, den ansvarlige leder, en sårbarhedsvurdering og en sikringsplan. Ansøgningen skal også indstille en person til at være sikringsansvarlig. Ét af vilkårene i en tilladelse fra CBB er, at den sikringsansvarlige deltager i et gratis og obligatorisk kursus hos CBB. Godkendelse af den sikringsansvarlige sker bla. på baggrund af gennemført kursus og indhentning af straffeattest, og er et vilkår for tilladelsen.

Tilladelse, betinget tilladelse eller afslag

Når Center for Biosikring og Bioberedskab har behandlet virksomhedens ansøgning og truffet afgørelse, skal eventuelle tiltag igangsættes efter en nærmere aftalt tidsplan.

Biosikring i den daglige drift

Biosikring er en fast del af virksomhedens daglige drift, som varetages af den sikringsansvarlige. Sikringsansvarlige har pligt at holde sig ajour via CBB’s hjemmeside, nyhedsbrev mv. og være tilstede ved tilsynsbesøg. Derudover har sikringsansvarlige forpligtelser, der afhænger af hvilken type biosikringsaktivitet eller tilladelse, som den pågældende har ansvar for. den sikringsansvarliges forpligtelser kan ses i  menuen Tilladelsestyper, under den enkelte biosikringsaktivitet eller tilladelsestype.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk