Opdateret 02.11.2017

Organisation

Center for Biosikring og Bioberedskabs stab er fordelt på to fagenheder, et sekretariat og en centerchef. Stabens opgaver er til dagligt at sikre et forsknings- og vidensbaseret beredskab, uddanne andre beredskabsaktører og vedligeholde og udvikle en operativ udredningskapacitet, der kan anvendes ved mistanke om et biologisk anslag eller farligt udslip. Herudover skal staben i kraft af centrets funktion som national biosikringsmyndighed hjælpe virksomheder og forskningsinstitutioner med at overholde reglerne for sikring af biologiske stoffer mv. og udstede tilladelser til at arbejde hermed.Foruden stabens faste medarbejdere er yderligere årsværk placeret i andre specialafdelinger på Statens Serum Institut, hvor de er beskæftiget med udvikling af laboratoriediagnostiske metoder til undersøgelse for biologiske kampstoffer. Desuden indgår der i døgnberedskabet eksternt personale. CBB’s organisering ser således ud:

 

 

Centerchef

Centrets chef er overlæge, dr.med. John-Erik Stig Hansen

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk