Opdateret 02.11.2017

Ti videnskabsetiske bud

Center for Biosikring og Bioberedskab tilslutter sig nedenstående etiske kodeks for biovidenskab, som baserer sig på et forslag, der blev offentliggjort 25. marts 2005 i tidsskriftet Science. 

Alle personer og institutioner, der beskæftiger sig med biovidenskab, i en hvilken som helst form, er forpligtet til at: 

  1. Arbejde for etisk forsvarlige og gavnlige fremskridt i udvikling og brug af videnskabelig viden. 

  2. Afstå fra at deltage i forskning, der har til hensigt at fremme biologisk krigsførelse eller terror.

  3. Forsøge at sikre at deres opdagelser og viden ikke bliver misbrugt til skade for nogen.

  4. Gøre offentligheden eller relevante myndigheder opmærksomme på uetisk forskning eller andre aktiviteter, hvis der er rimelig grund til at tro, at aktiviteterne bidrager til biologisk krigsførelse eller terror. 

  5. Medvirke til at sikre, at kun samvittighedsfulde personer får adgang til biologiske stoffer, der vil kunne anvendes i biologiske våben. 

  6. Medvirke til at begrænse udbredelsen af information eller viden, der direkte kan misbruges til biologisk krigsførelse eller terror, til personer, som har behov for denne viden til gavnlige og legitime formål. 

  7. Forsøge at sikre at fordelene ved forskningsaktiviteter altid opvejer risikoen.

  8. Overholde alle gældende love og regulativer i forbindelse med udførelsen af videnskabeligt arbejde, medmindre disse anses for at være uetiske, og anerkende en pligt til at arbejde for at ændre love og regulativer, der er etisk forkerte. 

  9. Anerkende enhvers ret til - uden repressalier – af samvittighedsgrunde at nægte at deltage i forskningsaktiviteter, hvis de opfattes etisk eller moralsk anstødelige. 

  10. Videregive ovenstående kodeks og de etiske principper, hvorpå det bygger til alle, der nu eller i fremtiden beskæftiger sig med biovidenskab. 

 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk